/ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
/ ELEKTROTECHNIKA
/ HYBRYDOWA TECHNIKA CIEPLNA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TECHNICZNYMI

Zarządzanie projektem jest procesem, w trakcie którego przeprowadza się celowe planowanie, delegowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu, posługując się przy tym odpowiednimi technikami i metodami, aby osiągnąć cel w określonym terminie i założonym budżecie.

Engineering electricity blueprint rolls

ELEKTROTECHNIKA

Instalacje elektryczne obejmują: przyłącze i złącze kablowe, tablicę rozdzielczą, piony i linie zasilające, instalację odbiorczą, automatykę budynkową. Pomiar techniczny wykonanych prac, zgodnie z przyjętymi normami, to końcowy sprawdzian dla wykonawcy - gwarancja dla inwestora. Standardem jest zapewnienie dokumentacji powykonawczej, gwarancji.

HYBRYDOWA TECHNIKA CIEPLNA

Projektowanie systemów hybrydowych techniki cieplnej pozwala łączyć różne urządzenia - np. pompy ciepła, kotły grzewcze, kolektory słoneczne. Punktem wyjściowym jest określenie bilansu energetycznego wraz z zamodelowaniem źródeł energii. Skuteczna integralność polega na automatycznym sterowaniu kilkoma źródłami ciepła (energii), w wyniku czego osiągamy założoną funkcjonalność, efekt ekonomiczny inwestycji.​