Współczesny budynek to: energia elektryczna, cieplna, chłód, klimat, teletechnika… Automatyka budynkowa pozwala integrować wszystkie systemy w jeden. Punktem wyjściowym, jest oczekiwana funkcjonalność…

Źródła energii, instalacje budynkowe, wykonane:

1. Efektywnie

50% prac to planowanie. Dobre planowanie, zapewnia terminową realizację.

2. Ekonomicznie

Koszt inwestycji, w relacji z funkcjonalnością, to odpowiedź na pytanie: Czy jest drogo?

3. Jakościowo

Nowe technologie, w połączeniu z solidnością klasycznego rzemiosła.