ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TECHNICZNYMI

Zarządzanie elektrycznymi projektami na terenie Niemiec kieruje dla Polskich i Niemieckich firm elektrycznych. Jako projekt menager łącze dwie strony biznesu, poprzez:

 • Zarządzanie procesem dostarczania projektu i całym cyklem jego życia
 • Budowę zespół
 • Przypisanie zadania, deleguje odpowiedzialność
 • Identyfikacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Ocena wydajności zespołu
 • Pomiar postęp projektu
 • Zapewnienie jakości
 • Identyfikacje, ocene i zarządzanie ryzykiem projektu
 • Zarządzanie zmianą
 • Utrzymanie i aktualizacje dokumentacji projektu
 • Monitorowanie budżetu i wydatków
 • Tworzenieplanu projektu oraz harmonogramu
 • Planowaniezasobów potrzebnych do realizacji projektu
 • Projektowanie i usprawnia procesu

PROJEKTOWANIE HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW TECHNIKI CIEPLNEJ

Jest to działanie skierowane dla indywidualnych inwestorów na terenie Polski. Polegające na wykonaniu projektów technicznych, hybrydowych układów zasilania w energię cieplną budynków jednorodzinnych. Projekt obejmuje:

 • Wykonanie bilansu energetycznego
 • Symulacja źródeł energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły gazowe…
 • Przeprowadzenie optymalizacji funkcjonalnej
 • Wykonanie kosztorysu inwestycji
 • Modelowanie kosztów użytkowania