Znajomość rzemiosła, dokumentacji technicznej, oprogramowania specjalistycznego; stanowi "komunikacje techniczną". Wiedza z zakresu zarządzania dostarcza narzędzi, które wspierają prace i czynią ją czytelną dla innych.